Živly

 

Tyto fotografie rozvíjí téma živlů, jako základních elementů a pralátek našeho světa. Práce je založena na expresivním vyjádření těchto holých elementů, ukazuje je v jejich čistotě a principiální jednoduchosti a vychází z učení starořeckých filosofů (Thales Milétský, Herakleitos z Efesu a další).

Provedení :barevný inkoustový tisk kašírovaný na kapa desky
                   Formát 100 x 120 cm

HOME